Sunday, January 5, 2014

Sunday's Literature 001


"Si Juan Dela Cruz"

Kaunlaran ang tangi niyang pangarap
Maiahon ang taong lugmok sa hirap
Iwasan ang mga kaguluhang masaklap
Bayan nati'y gawing maayos at tanggap

Simple lang naman pangarap ni Juan
Bansang ito ay bigyan ng katarungan
Maayos na pamamahala sa bayan
Gobyernong tapat at makatotohanan

Ang halalan ay inaabangan niya
Sapagkat pagtakbo mo ay mahalaga
Nais niya'y isabuhay ang plataporma
Hindi ang pansarili mong adyenda

Pagpapasikat mo sa telebisyon
'Di mahalaga pati ang iyong posisyon
Bagkus ang kailangan ay edukasyon
Hindi ang iyong natatanging korapsyon

Termino mo ay gawing makabuluhan
Bigyan ng kasagutan ang kahirapan
Upang gawi ng ating mamamayan
Hindi masayang pati kapaguran

Kumilos ka na at iyo ng simulan
Mga pagbabagong asam ng bayan
Upang manatili ang katahimikan
Dahil ang bayan mo ay bayan rin ni Juan