Sunday, January 26, 2014

Sunday's Literature 004

LIBERATED

Napapaaway sa tuwing nalalasing
Sumusuway sa utos ng magulang
Lumalagpas sa mga limitasyon
Namumuhay ng walang desisyon

Sabi ng ilan bukas lamang ang iyong isipan
Ngunit ang iba'y ikinukulong ka sa kahihiyan
Dahil nga ba ayaw ka nilang makitang ganyan?
Kung kaya't patuloy ka nilang pinag-uusapan?

Minsan iniisip ko kung bakit ganyan ka
Hindi iniisip ang sasabihin ng iba
Walang pakialam kung ano ang tingin nila
Basta masaya ka yun ang mahalaga

"Liberated" ika nga, walang iniisip kundi ang sarili
Sariling ligaya ang lagi mong pinipili
Sadya nga bang tunay ang iyong mga ngiti,
O lubog lamang ang iyong buhay sa pighati?